İş Güvenliği Uzmanlığı

20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde sanayiden sayılan işlerin yapıldığı, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırıldığı, altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırmalıdır. İş güvenliği uzmanları, iş güvenliği önlemlerin sağlanması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi hizmetlerini yürütmek üzere, işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlike derecesine göre, bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman görevlendirmekle yükümlüdürler. Hangi firmada hangi sertifikasyonda ne kadar süre ile İSG Uzmanı çalıştırılacağı bu yönetmelikte belirtilmiştir.